foto vydavateleVydavatelské činnosti jsme se začali věnovat v roce 2005. Jako vlajková loď byl na trh uveden titul Svět obchodu. Nebylo to lehké období, vstoupili jsme na trh, kde vládla silná konkurence. Díky elánu vydavatele, důvěře obchodních partnerů, houževnatosti redaktorů a obchodníků jsme mohli naše portfolio během let postupně rozšiřovat. Nyní máme v portfoliu několik odborných a lifestylových titulů a jsme hrdi na to, že jsme ryze české nezávislé vydavatelství.

Velké díky za spolupráci patří našim partnerům, čtenářům, inzerentům a kolegům z redakce.

Jarka Chudá
vydavatel

Aktuality z našich titulů

Ženy v Česku jsou milovnicemi piva

Category: Bar

2023-03-23 - Na pivo nebo na víno? Jakou odpověď zvolí čeští muži, je celkem jasné. Velká většina z nich – 86 procent – dává přednost tomu zajít si s přáteli na oblíbený čepovaný ležák, nebo výčepní desítku. Pivo ale jako první volbu před vínem označila v aktuálním průzkumu Plzeňského Prazdroje překvapivě i nadpoloviční část žen – konkrétně 52 procent. Co za tímto výsledkem stojí? Podle expertů Prazdroje to je zejména výrazně se rozšiřující nabídka piv na trhu – od těch nealkoholických až po pivní speciály. Ženy totiž rády experimentují a zkoušejí stále nové chutě a k tomu jim pivovary nabízejí stále více příležitostí. K zájmu žen o pivo ale pomáhá i to, že české restaurace a hospody jsou útulnější než dříve, nabízejí služby i čepovaná piva ve stále vyšší kvalitě. Za výrazným zájmem o čepované pivo, a to i u žen, stojí z velké části rostoucí kvalita nabízených služeb v hospodách a restauracích. Sedm z deseti lidí oceňuje, že tuzemské hospody jsou v porovnání s minulostí útulnější. A přes 72 procent dotazovaných pozitivně hodnotí, že se v hospodách zlepšila čistota. Právě útulnost a čistota podniků jsou pro ženy zásadními důvody, podle čeho si vybírají restauraci či hospodu – umístily se na druhém a třetím místě. Nejdůležitější při volbě provozovny je pak pro ženy nabídka kvalitních jídel. U mužů dominuje kvalita čepovaných piv, následují kvalita jídel a útulnost podniku. Rostoucí atraktivitu podniků potvrzuje i průzkum pivovaru, přes 60 procent dotázaných dnes vnímá hospody jako přátelštější prostředí pro ženy a 65 procent pak uvedlo, že hospody jsou mnohem více otevřené návštěvám celé rodiny. A rostoucí obliba piva mezi ženami se přelévá i do jejich zvýšeného zájmu o tradičně mužské obory spojené s výrobou piva. „Z vysokých škol dnes přijímáme polovinu mužů a polovinu žen. Zastoupeny jsou i v dříve typických mužských odvětvích, jako jsou logistika, výroba nebo obchod. Dávno už neplatí, že je pivovarnictví výsadou můžu,“ dodává Ivana Pavlíčková, manažerka pro řízení talentů Plzeňského Prazdroje. Foto: Plzeňský Prazdroj   Příspěvek Ženy v Česku jsou milovnicemi piva pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Školní stravování stojí miliardy, ale pro tisíce dětí je nedostupné

Category: Moderní jídelna

2023-03-23 - Školní stravování v České republice je potřeba změnit, aby se předešlo zbytečnému plýtvání potravinami i financemi a aby se zároveň umožnilo stravování i dětem z nízkopříjmových rodin. V poslední době se vzhledem k rostoucím cenám potravin a navyšování cen školního stravování začíná objevovat názor, že by bylo správné poskytovat všem dětem oběd ve školních jídelnách zdarma. Neznalí věci hovoří o „jednotkách miliard“ korun ročně navíc z veřejných rozpočtů. Je to ale takto jednoduché? Iniciativa Skutečně zdravá škola vybízí k diskusi nad mnohem jednodušším a levnějším způsobem, jak zajistit, že děti z nízkopříjmových rodin nezůstanou o hladu. Organizace WOMEN FOR WOMEN a školní stravování Podle odhadů obecně prospěšné organizace WOMEN FOR WOMEN, která pomáhá s financováním školního stravování dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách, je nyní přibližně 20 000 dětí, ale potenciálně až 32 000 dětí v situaci, kdy si nemohou dovolit oběd ve školní jídelně. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že za školní rok (přibližně 200 dnů) je potřeba zafinancovat 4 až 6 milionů obědů. Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN: „Kromě problematiky dostupnosti školních obědů v ČR dlouhodobě upozorňujeme na to, že školní oběd není pouhým zabezpečením jednoho teplého jídla denně, ale že školní stravování je velmi důležité i v rámci vzdělávání o zdraví, hospodaření nebo o vaření. Zajištění kvalitního a dostupného stravování se v rámci obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN věnujeme již deset let a nejenže jsme připraveni naše zkušenosti dál poskytovat příslušným státním institucím, ale také se snažíme co nejvíce iniciovat debatu na zmíněné téma, protože jedině tak se můžeme posunout.“ Ceny vstupních surovin pro přípravu pokrmů rostou Ministerstvo školství proto od 1. února umožnilo školním jídelnám navýšit platby za stravování. Průměrný oběd ve školní jídelně tak dnes přijde na přibližně 35 Kč. Náklady školního stravování jsou hrazeny ze dvou zdrojů: veřejných a soukromých. Veřejné zdroje pokrývají provozní náklady kuchyní a mzdy pracovníků. Soukromé zdroje, tedy peníze rodičů, pokrývají náklady na nákup surovin k přípravě pokrmů. Dle výpočtů Skutečně zdravé školy za mzdy pracovníků ve školních jídelnách mateřských, základních a středních škol stát zaplatí přibližně 5,5 miliardy Kč každý rok. Za provoz 8 728 zařízení školního stravování zaplatí obecní a krajské úřady každý rok přibližně 2,5 miliardy korun. Rodiče za školní stravování zaplatí každý rok přibližně 8 miliard Kč. Celkem tedy veřejné instituce a rodiče za školní stravování zaplatí každý rok okolo 16 miliard Kč. Školní stravování v České republice je řízeno vyhláškou o školním stravování, která mimo jiné ukládá vývařovně povinnost vydat strávníkovi určitou velikost porce, odvozenou od průměrné měsíční spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. Z toho vyplývá, že prioritou systému školního stravování v ČR je jídlo strávníkovi vydat. Zda strávník – tedy dítě, žák či student – vydaný pokrm sní, již systém nezajímá. Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 procent vydaného jídla. To znamená, že až 50 000 tun jídla ročně děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách nedojedí a vyhodí. Každý rok tak v odpadu skončí přibližně 100 milionů 500gramových porcí pokrmů. To je 25krát více, než kolik porcí by bylo potřeba k tomu, aby na oběd do školní jídelny mohly chodit i děti, které si to nyní nemohou dovolit a jejichž školní obědy hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí formou grantových programů. Příspěvek Školní stravování stojí miliardy, ale pro tisíce dětí je nedostupné pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Praha boduje v indexu top 100 městských destinací

Category: Cestování

2023-03-23 - Praha se umístila na jedenácté příčce v globálním žebříčku 100 nejlepších městských destinací za rok 2022, sestaveném společností Euromonitor International. Ve srovnání s přechozím rokem si Praha polepšila o dvě příčky a ze 13 místa se přesunula těsně za hranici první desítky. V žebříčku evropských měst obsadila deváté místo. Index Top 100 městských destinací upravil Euromonitor do aktuální podoby v roce 2021 tak, aby vyhovoval současným požadavkům aktérů v cestovním ruchu při identifikaci měst se silným investičním potenciálem a s příležitostmi pro růst. Žebříček porovnává světové destinace na základě 57 různých kritérií napříč šesti klíčovými pilíři hodnocení, jimiž jsou ekonomika a obchod, zdraví a bezpečnost, turistická infrastruktura, strategie a atraktivita, výkon cestovního ruchu a udržitelnost. Za to, že Praha svým výsledkem v roce 2022 předstihla tak zvučné destinace, jako Vídeň či Tokio, nepochybně vděčí pokrokům hned v několika kategoriích hodnocení, například ve výkonu cestovního ruchu. Do Prahy přijelo podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2022 téměř 6 milionů turistů, což je oproti předchozím „covidovým“ rokům až 2,5násobný výkon, přičemž toto číslo odpovídá přibližně 75 % počtu návštěvníků v roce 2019. Oživení turismu v Praze se však netýkalo jen jeho volnočasového sektoru. Po zrušení restrikcí na hromadné akce se do české metropole opět vrátily i odborné konference a kongresy. “Na návrat na předpandemická čísla si však ještě budeme muset počkat,” doplňuje Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau a dodává: “Podle našich předběžných statistik se počet akcí v Praze v roce 2022 dostal na hodnotu, která odpovídá zhruba 62 % akcí v rekordním roce 2019. O tom, že se lidé opět chtějí potkávat na živo mimo obrazovky a virtuální svět, svědčí ale vysoký počet delegátů, kteří se těchto akcí v roce 2022 zúčastnili. Ačkoliv byl počet akcí nižší než v předpandemických letech, počet osob, které se kongresů a konferencí v místě jejich konání zúčastnily dosáhl 86 % hodnoty roku 2019.” Co se týče faktoru s největší váhou – turistické infrastruktury, ilustrací trendu jejího pokračujícího oživování je počet pasažérů odbavených v roce 2022 na Letišti Václava Havla: 10,7 milionů je 2,4 násobkem počtu pasažérů z roku 2021, stále je to ale jen 60 % cestujících z roku 2019. Očekávaný vývoj s anoncovaným zahájením nových linek a rozšířením těch již zavedených linek by mohl v roce 2023 počet odbavených cestujících přiblížit k předpandemickému výkonu o další 2 miliony. Podobně optimistické jsou i vyhlídky růstu kapacit pražských hotelů vyšších kategorií: do konce roku 2024 by se měly rozšířit o plánovaných téměř 2000 pokojů. Ve většině hotelů by k novým pokojům měly přibýt též nové meetingové prostory. S téměř 50 % městské plochy pokryté zelení se Praha pravidelně řadí k nejzelenějším hlavním městům v evropských i celosvětových žebříčcích a zajišťuje si tak vysoké skóre v rámci hodnocení zdraví a bezpečnosti destinace. Hlavní město České republiky obdobně boduje i v pilíři udržitelnosti, a to například rozlohou městské památkové rezervace zapsané na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO, která zabírá 1,75 % celkové plochy města. To, že je Praha nejen městem atraktivním pro investice a podnikání, ale je velmi lichotivě hodnocena i svými vlastními obyvateli, ukázal průzkum známého britského magazínu Time Out: výsledek dotazování rezidentů města a spolupracovníků časopisu v roce 2022 umístil Prahu na šestou příčku mezi 331 světovými sídly.  Nejvíce přitom ocenili kvality svého hlavního města v rámci okruhů kritérií stejných či podobných těm, které zahrnul index Euromonitoru: bezpečnost a zdraví, udržitelnost, infrastrukturu a atraktivitu. Odolnost a aktuální stav hodnocených pilířů destinace prověřily také přibližně dvě stovky konferencí a setkání, které se v Praze uskutečnily v rámci Českého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022: „Předsednictví v Radě EU bylo zátěžovým testem připravenosti města na intenzivní nápor v podobě řady významných akcí v průběhu šesti měsíců, a to s vysokými nároky na flexibilitu, bezpečnost či komfort.  S odstupem mnoha týdnů si můžeme dovolit říct, že Praha v této zkoušce obstála, disponuje kapacitami, které jí umožňují hostit další prestižní konference a kongresy a je připravená vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům organizátorů“ říká Roman Muška. Stovce nejlepších městských destinací Euromonitoru za rok 2022 vévodí Paříž, následuje Dubaj a Amsterdam. Na konci první desítky – jen o jedno místo před Prahou – se umístil New York. Přetrvávající trend postupně rostoucího počtu návštěvníků české metropole jak ve volnočasovém, tak v kongresovém segmentu, dokazuje, že její nabídka zdaleka na atraktivitě neztrácí. Zároveň naznačuje, že v nadcházejících letech by Praha v globálních žebříčcích mohla opět mířit na vyšší mety. Foto: Praha   Příspěvek Praha boduje v indexu top 100 městských destinací pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Příjmy z cestovního ruchu loni dosáhly už 118 miliard a dále rostou

Category: Cestování

2023-03-23 - O téměř 51,2 mld. Kč vyšší než v roce 2021 byly loni příjmy Česka z cestovního ruchu. Celkem se jednalo o cca 118 mld. Kč. I když ještě nedosáhly stavu před pandemií covidu-19, překonaly už stomiliardovou hranici. Kladné bylo i saldo turismu, a to 2 mld. Kč. Vyplývá to z přehledu platební bilance cestovního ruchu Česka, který na základě údajů České národní banky připravil Institut turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Zatímco v roce 2021 byly příjmy Česka z cestovního ruchu 66,8 mld. Kč, rok předtím se jednalo o 83 mld. Kč. V předcovidovém roce 2019 byly 167 mld. Kč. Loni poprvé od pandemie překročily stomiliardovou hranici, když činily celkem 118 mld. Kč. Do příjmů z mezinárodního cestovního ruchu se zahrnují náklady na cestu zahraničních turistů a výletníků. Největší částku tvoří ubytování, stravování a doprava. „I když loni výrazně víc než dřív po Česku cestovali domácí turisté a hostů z okolních států už bylo téměř stejně jako před pandemií covidu-19, stále chyběli a chybí bonitnější turisté ze vzdálených zemí, zejména z Asie. Situaci pomohou změnit přímé dálkové lety, na jejichž obnovení či novém zavedení spolu s Letištěm Praha usilovně pracujeme. Skvělou zprávou tak je červencové spuštění přímých letů na Tchaj-wan,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Jde o další letos avizovaný přímý let, ten první bude přímá linka Praha – Soul, která má začít létat už za deset dnů.“ Výdaje na cestovní ruch loni činily 116 mld. Kč, meziročně to znamená o 46 mld. více, ve srovnání s předkoronavirovým obdobím 2019 byl stav -19 mld Kč. Do výdajů z turismu se zahrnují útraty za dovolenou Čechů v zahraničí. Podle Institutu turismu ji v zimě 22/23 plánovalo 10 % obyvatel ČR. Saldo platební bilance cestovního ruchu, srovnáme-li roky 2019, 2020, 2021 a loňský, bylo nejvíc v plusu před pandemií koronaviru. Dosáhlo 32,4 mld. Kč. O rok později kleslo na 5 mld. Kč a v roce 2021 bylo dokonce záporné, a to -3,1 mld. Kč. „Nejvíc se loni na příjmech Česka z cestovního ruchu podílela Ukrajina, šlo o téměř 42 mld. Kč. Následovala Německo se 17,7 mld. Kč a Polsko s 12,3 mld. Kč. Do pomyslné TOP 5 se dostalo Slovensko s 12,3 mld. Kč a Spojené státy americké s cca 3 mld. Kč,“ říká vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček a dodává: „Zatímco u Ukrajiny výsledek velmi souvisí s aktuální válečnou situací, ostatní země patří dlouhodobě mezi ty, jejichž turisté do Česka jezdí nejčastěji. A po veletrhu Holiday World a Region World se dá čekat, že by k nám mohlo jezdit Slováků ještě víc, stejně jako by Češi mohli začít víc jezdit na Slovensko. Akce se totiž ponese ve znamení 30 let od vzniku samostatného Česka a Slovenska a současných velmi dobrých česko-slovenských vztahů.“ Zahraniční turisté loni v Česku utratili průměrně 1 907 Kč na osobu a den. Ve srovnání s rokem 2019 to bylo zhruba o 300 Kč na os/den méně. Pro úplnost: v roce 2021 utratili průměrně 1 559 Kč, v roce 2020 se jednalo celkem o 1 818 Kč. Foto: CzechTourism Příspěvek Příjmy z cestovního ruchu loni dosáhly už 118 miliard a dále rostou pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Restaurace Augustine představuje nového šéfkuchaře

Category: Gastronomie

2023-03-23 - Ze světových michelinských restaurací do Augustinu na Malé Straně, zpátky v rodné vlasti. Nový šéfkuchař přináší do Augustinu bohaté zahraniční zkušenosti, cit pro detail a svůj kreativní přístup. „V kuchyni vždy myslím na detaily a na to jak se stále zlepšovat. Když jsou Vašimi cíli detaily, odráží se to ve všem!“ říká Jan Horák. Většinu svého profesního života strávil Jan Horák v zahraničí, kde vařil v luxusních hotelech a michelinských restauracích. Od raného mládí se tak učil od uznávaných světových šéfkuchařů. S mnohými z nich je dodnes v kontaktu a rád se od nich nechává inspirovat. Práce v michelinských restauracích mu není cizí, což dokazuje jeho působení v zahraničních michelinských restauracích jako jsou Restaurant Jordnær v Kodani (2*), Restaurant Cracco v Miláně (1*), či Hotel Adlon Kempinski Berlin (2*). Mnoho znalostí a zkušeností nasbíral již během svých studií na prestižních zahraničních školách ve Švýcarsku a Londýně. Velmi přínosné pro něj byly stáže v Berlíně a na slunné Maltě v hotelu Kempinski San Lawrenc. Jeho další kariérní kroky vedly do Londýna do hotelu Ritz. Několik let žil ve švýcarském Zürichu, kde vařil v luxusní restauraci i hotelu Park Hyatt. Pod stejnou hotelovou společností působil také téměř dva roky jako Sous Chef v Abu Dhabi ve Spojených Arabských Emirátech. Ačkoliv je cestování a poznávání nových kultur Janovou vášní, na jaře roku 2019 se vrátil do své rodné vlasti a své bohaté zkušenosti uplatnil v restauraci CottoCrudo v hotelu Four Seasons Prague. Jan Horák přichází do Augustinu s novou vizí, jak sám říká: „V každém pokrmu poznáte můj osobitý styl, nerad se řadím do určitých světových kuchyní. Vařím především srdcem, vařím to, co mám sám rád, a to z těch nejlepších lokálních nebo zahraničních surovin. Každé jídlo, které dám na své menu je jedinečné, snažím se respektovat udržitelnost a sezónnost.“ Rád při přípravě pokrmů využívá ověřené, ale i moderní inovativní světové postupy. Při výběru dodavatelů si dává záležet na kvalitě i původu surovin. Jednou z důležitých hodnot, které Jan Horák vyznává, je přímý kontakt s hosty, kteří přicházejí ochutnat jeho menu. Zpětná vazba má pro něj velký význam a hodnotu, protože jedině tímto způsobem se může ještě více přiblížit k maximální spokojenosti hostů. „Doufám, že si užijete nevšední zážitek z mých degustačních večeří, Vašich pracovních obědů nebo během nedělních Augustine brunchů, budu se moc těšit na Vaši návštěvu a rád se s Vámi potkám osobně,“ zve hosty do restaurace Augustine šéfkuchař Jan Horák. Foto: Augustine   Příspěvek Restaurace Augustine představuje nového šéfkuchaře pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Aktuality z vydavatelství

 • Pozvánka na veletrh Top gastro&hotel

  Přidáno 13.2.2019

  Zveme vás tímto na veletrhy Top gastro&hotel a Holiday World, které proběhnou od 21.-24.2.2019 na Výstavišti Praha v Holešovicích. Naše redakce má stánek č.: LK88. Těšíme se na shledání!

 • Moderní jídelna - nový titul!

  Přidáno 16.8.2018

  V roce 2018 jsme do našeho portfolia zařadili nový titul Moderní jídelna, jehož cílovou skupinou jsou velkovývařovny typu: jídelny ve školách, školkách, domovech seniorů a firmy zajišťující firmní stravování. Bude vycházet 2x ročně - vždy před začátkem školního roku. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte naši redakci.

 • Nový web 1prg.cz

  Přidáno 16.8.2018

  V září 2018 jsme nasadili nový firemní web www.1prg.cz, který efektivně prezentuje naše tituly Svět H&G, Svět HORECA, Svět BARMANŮ, MODERNÍ JÍDELNA, Svět 55plus. Navíc je i zpravodajsky! Shromažďuje aktuality z našich webů www.svethg.cz a www.svetobchodu.cz. Nově jsme zde připravili i rubriku: Aktuality z vydavatelství. Věřímě, že tato změna bude přín...

Více »

Naše gastro magazíny patří k nejstarším B2B titulům na tomto trhu a jsou respektovány mnoha odborníky, kteří se na jejich obsahu chtějí podílet. Zastoupení vydavatelství nechybí na žádném významném oborovém veletrhu nebo gastronomické akci.

SVĚT H&G

SVĚT H&G je B2B magazín určený managementu hotelnictví a pohostinství v Česku (79% nákladu) a na Slovensku (21% nákladu). Již 13 let jej odebírají hoteliéři, majitelé a provozní restaurací, kaváren, barů, F&B manažeři, šéfkuchaři, šéfcukráři, barmani a baristé. Na trhu je titul distribuován formou předplatného + direct mailu + mailingu. Součástí každého vydání časopisu Svět H&G je magazín Svět BARMANŮ, který je určen pro bary, jejich majitele a personál. Exkluzivně jej vydáváme ve spolupráci s českou barmanskou asociací. Časopis Svět H&G vychází 4x ročně.

SVĚT HORECA

SVĚT HORECA jsou B2B noviny, které jsou určeny managementu hotelnictví a pohostinství v Česku (79% nákladu) a na Slovensku (21% nákladu). Noviny odebírají je hoteliéři, majitelé a provozní restaurací, kaváren, barů, F&B manažeři, šéfkuchaři, šéfcukráři, barmani a baristé. Na trhu je titul distribuován formou předplatného + direct mailu + mailingu. Noviny SVĚT HORECA vycházejí 4x ročně a jednotlivá vydání se střídají s magazínem SVĚT H&G.

Inzerce »

Ukázkové číslo moderní jídelny

Moderní jídelna

Moderní jídelna jsou první B2B noviny určené pro velkokapacitní kuchyně a jídelny ve školách, školkách a domovech seniorů. Jdou určeny pro majitele a vedoucí pracovníky v rámci společností poskytujících firemní a závodní stravování. Noviny vycházejí 2x ročně.

Inzerce »

SVĚT BARMANŮ

Pro Českou barmanskou asociaci vydáváme titul Svět barmanů, který je součástí každého vydání magazínu Svět H&G. Svět barmanů je určen pro majitele a provozovatele barů, provozní, barmany, baristy.

Inzerce »

SVĚT OBCHODU

Svět obchodu jsou B2B noviny cílené na retail. Vycházejí 4x ročně a jsou zasílány na nezávislé obchodníky, obchodní řetězce, velkoobchody, dodavatele a oborové organizace. Mapují maloobchodní trh a pravidelně přinášejí informace o produktových novinkách, marketingových strategiích a prodejních konceptech. Nedílnou součástí novin jsou rozhovory s osobnostmi a názory odborníků. Titul Svět obchodu je určený pro vyšší a top management obchodů, obchodních sítí a řetězců zodpovídající za řízení a tvorbu sortimentu, podporu prodeje a zavádění nových výrobků na trh, marketing, reklamu a logistiku.

Inzerce »

SVĚT 55plus

SVĚT 55plus jsou B2C noviny určené pro aktivní seniory a jejich blízké, kteří se zajímají o dění kolem sebe.  Přináší rozhovory se známými osobnostmi, odborné poradenství a představuje trendy a novinky na trhu. SVĚT 55plus si klade za cíl zprostředkování efektivní komunikace mezi seniory, jejich rodinou a přáteli, poskytovateli služeb, produktů a jejich výhodných nabídek.

SVĚT 55+ je na území České republiky distribuován prostřednictvím distribučních míst: lázeňská zařízení, oční kliniky, univerzity třetího věku, domovy pro seniory, kluby seniorů, senior pointy. Během roku je navíc k dispozici návštěvníkům a vystavovatelům v rámci veletrhů zacílených na volný čas a seniory.

Inzerce »